Komisyon Lenerzi Sesel pe entansifye zefor pour ankouraz dimoun adopte lekipman ki servi mwens lenerzi

Depi ki gouvernman in etabli e lans en progranm pour demokratiz sekter lenerzi an 2014 – Progranm Lenerzi Efikas e Renouvlab Sesel (SEEREP) – ki pe target sekter rezidansyel, kot bann konsonmater i ganny akse avek finans atraver en lòn labank a en to lentere tre ba pour aste bann teknolozi lenerzi renouvlab ek bann teknolozi elektronik ki servi mwens lenerzi, pa bokou dimoun ki pe pran sa lòn pour aste sa bann lekipman.

Dan en deklarasyon ki i’n fer devan Lasanble Nasyonal Mardi, Minis pour Lanvironnman, Lenerzi ek Sanzman Klima, Msye Didier Dogley, ti fer resorti ki depi ler sa progranm demokratizasyon in lanse selman 14 aplikasyon in ganny aprouve pour lòn dan 29 ki’n pas kot Komisyon Lenerzi ki pe zer sa progranm.

Pourtan sa lòn ki a en to lentere ba, i alaporte nenport endividi ki anvi servi mwens lenerzi e sirtou depans mwens lo elektrisite.

Minis Dogley i dir ki gouvernman pe fer bokou atraver son Polisi lenerzi 2010-2030 kot i pe met bokou lanfaz lo konservasyon lenerzi, adopsyon lenerzi efikas e  renouvlab. Depi ki sa polisi in adopte gouvernman in met anplas bann lenstitisyon, lalwa e anploy bann eksper ki neseser pour enplimant li. In osi fer bokou pour  donn formasyon plis Seselwa dan sa domenn. 

“Sa ti neseser pour kas bann baryer ki egziste ki anpes devlopman dan sa sekter  pran plas,” Minis Dogley ti eksplike.

Dan zefor pour rode akoz sa progranm pa osi popiler, pa pe mars byen, idantifye bann defayans e rekonmann bann solisyon, Komisyon Lenerzi avek sipor finansye Fon Global pour Lanvironnman in fer en letid konmansman sa lannen.

Antretan Komisyon Lenerzi pe entansifye son zefor atraver serten travay pour amelyor sa progranm e sa i enkli :

• en kanpanny ledikasyon ek ‘awareness’ pour fer sir ki piblik i annan ase lenformasyon lo sa progranm. Sa kanpanny pou osi target bann labank ek laboutik ki vann sa bann prodwi ki servi mwens lenerzi;

• en prosedir enterim par Komisyon Lenerzi in osi konmanse pour sertifye detrwa lekipman elektronik ki servi mwens lenerzi anba regilasyon pour pa pey VAT.

“Bi se pou fer sir ki nou annan sa bann prodwi lokalman e envantyelman annan en sistenm ‘labelling’ anplas,” Minis Dogley ti eksplike.

•en lankadreman pe finalize par Komisyon Lenerzi e si i aprouve, i pou etabli en standar pour bann globki a fer ki bann ki incandescent pa pou kapab ganny enporte me zis bann ki efikas parey LED e serten CFL;

• en standar minimonm pou osi ganny etabli lo bann sistenm  Solar Water Heater  pour asire ki nou annan zis bann ki bon kalite. Sa standar pou ganny etabli anba Seychelles Solar Water Heater Initiative ki Komisyon Lenerzi pe travay lo la.

Minis Dogley i dir ki pour donn plis sipor sa progranm son minister pe regard dan bann diferan opsyon pour retir e dispose of bann teknolozi elektronikki pa efikas dan en fason pli soutenab e non pa zet zot dan landfill ou dan lanvironnman parey i le ka ozordi.

I ti osi azoute ki resaman sa propranm SEEREP in ganny enkorpore dan sa Small and Medium-size Enterprise loan scheme. Sa i pou fasilit bann pti biznes pour osi akse sa progranm pour aste teknolozi lenerzi renouvlab ek teknolozi ki servi mwens lenerzi.

source: nation.sc link: http://www.nation.sc/article.html?id=250197

 

SEC News Update
 In the context of the Africa Energy Forum (AEF) held in Mauritius, HE Wallace ...
As part of activities for Sustainable Energy Month (SEM), and under the ‘Switc...
Dans le cadre du programme ENERGIES, mis en œuvre par la Commission de l’océ...
In order to improve the quality and efficiency of energy related products availa...
A big step was made yesterday to speed up the transition of Seychelles to a low-...
Dans le cadre du programme COI-ENERGIES, mis en œuvre par la Commission de l’...
Depi ki gouvernman in etabli e lans en progranm pour demokratiz sekter lenerzi a...
Added to households which were already benefitting from the Seychelles Efficienc...
Environment minister discusses biodiversity and renewable energy issues with dip...
Seychelles – Réunion : Énergie renouvelable et développement durable...